Miyuki 11/0 Seed Bead 5.2g Tube - Opaque Chalk White

$4.95

About this item:

Size 11

Opaque Chalk White

Sold in 5.2g Tubes